სექსუალობის ბორბალი

null
null

ღირებულებები

შეხედულებათა და იდეათა ერთობლიობა, რომელსაც ადამიანი მნიშვნელოვნად აღიქვამს
null
null

სქესობრივი აქტივობა

ადამიანის მიერ სექსუალური ლტოლვის გამოხატვა მათ შორის კოცნა, ჩახუტება, სქესობრივი აქტი
null
null

კომუნიკაცია

ადამიანების მიერ ინფორმაციის ურთიერთგაცვლა
null
null

სოციალიზაცია

ადამიანის პიროვნებად ჩამოყალიბების, მოცემული საზოგადოებისთვის დამახასიათებელი ცოდნის, ღირებულებებისა და ნორმების შეთვისების პროცესი.
თვითაღქმა – როგორ ხედავს ადამიანი საკუთარ თავს გარეგნობის, ხასიათის თავისებურებებისა და ღირებულებებიდან გამომდინარე
null
null

გამოცდილებები

რა გაუკეთებია ადამიანს. პერსონალური გამოცდილებები განსაზღვრავენ ღირებულებებს
null
null

ბიოლოგიური სქესი

ფიზიკური სქესობრივი მახასიათებლები, რაც ჰყოფს ადამიანებს მამრობითად ან მდედრობითად დაბადებიდანვე.
null
null

სექსუალური ორიენტაცია

ადამიანის ემოციური და სექსუალური მიზიდულობა სხვა ადამიანების მიმართ.
null
null

გენდერული გამოხატვა

როგორ გამოხატავს ადამიანი საკუთარ გენდერს. ეს შეიძლება მოიცავდეს გარეგნობას, სახელს, ნაცვალსახელს და საზოგადოებრივ ქცევას.
null
null

გენდერული იდენტობა

ადამიანის იდენტობის შინაგანი გრძნობა, რომელიც შესაძლებელია იყოს როგორც ქალის, მამაკაცის, ორივესი ან არც-ერთის, განურჩევლად მისი დაბადებიდან მიღებული ბიოლოგიური სქესისა.
null
null

პიროვნულობა

ხასიათების ან თვისებების ერთობლიობა, რაც ქმნის ადამიანის ინდივიდუალურ ხასიათს