მეხუთე კლასის საგაკვეთილო გეგმები და პროგრამა

სქესობრივი ჯანმრთელობის შესახებ განათლების ხელშეწყობის მიზნით, რეკომენდებულია,   მე-5 კლასში, სქესობრივი მომწიფების საკითხების ჩართვა სხვა სასწავლო საგნების ფორმატში.

მაგალითები მოიცავს:

 • ლიტერატურის გაკვეთილებზე მოზარდების პრობლემებთან დაკავშირებული ისტორიებისა და ნაწარმოებების განხილვა.
 • ჰიგიენის საკითხების შესწავლა, საბუნებისმეტყველო საგნების ფორმატში.
 • სოციოლოგიის გაკვეთილზე, სხვადასხვა კულტურასა და რელიგიაში სქესობრივ მომწიფებასთან დაკავშირებული ტრადიციების განხილვა.
 • ეწვიეთ მასწავლებლებისათვის განკუთვნილ ვებ-გვერდს „სწავლების ინსტრუმენტები“ და გაეცანით სქესობრივი ჯანმრთელობის შესახებ სწავლების საუკეთესო პრაქტიკას.

ჯანსაღი სკოლის პოლიტიკა

 • შეიქმნას სკოლის პოლიტიკა, რომელიც უზრუნველყოფს მრავალფეროვნებისადმი პატივისცემის დამკვიდრებას მოსწავლეებს შორის და რომელიც სკოლებში ჰიგიენის ნორმების დამკვიდრებას უზრუნველყოფს.
 • გათვალისწინებული იქნას ალბერტას  (კანადა)  აქტი ადამიანის უფებების შესახებ, რომლის ერთ-ერთი დებულებაც მოითხოვს  მშობლების თანხმობას.

 

 

ჯანსაღი სკოლის პოლიტიკა

 • შეიქმნას სკოლის პოლიტიკა, რომელიც უზრუნველყოფს მრავალფეროვნებისადმი პატივისცემის დამკვიდრებას მოსწავლეებს შორის.
 • გათვალისწინებული იქნას ალბერტას (კანადა)  აქტი ადამიანის უფებების შესახებ, რომლის ერთ-ერთი დებულებაც მოითხოვს  მშობლების თანხმობას.

სოციალური და ფიზიკური გარემო

 • ანატომიისა და ფიზიოლოგიის ტერმინებთან დაკავშირებული კროსვორდი საჭიროებს მშობლების დახმარებას.
 • მოსწავლეები განსაზღვრავენ, თუ ვის უნდა მიმართონ, სქესობრივ მომწიფებასთან დაკავშირებულ საკითხებზე რჩევებისათვის.
 • მოიწვიეთ მშობლები და საზოგადოების წევრები, რათა დაესწრონ საინფორმაციო სხდომას სქესობრივი ჯანმრთელობის შესახებ, სქესობრივი ჯანმრთელობის შესახებ სწავლების დაწყებამდე. იხილეთ: „როგორ უნდა მოვამზადოთ მშობლები და საზოგადოება“.
 • სკოლაში უფროსი ასაკის მოსწავლეებისათვის ცალკე სივრცე გამოყავით.
 • ურჩიეთ მოსწავლეებს ფიზიკური კულტურის გაკვეთილებზე სპეციალური სპორტული ტანისამოსი ატარონ.
 • შესთავაზეთ მოსწავლეებს მათი ასაკის შესაბამისი ბროშურები, რომლებიც ანატომიისა და ფიზიოლოგიის საკითხებს ეხება.

სწავლება და სწავლა

 • ისარგებლეთ მასალით, რომელიც სქესობრივ მომწიფებასთან დაკავშირებულ და ასევე ანატომიისა და ფიზიოლოგიის საკითხებს ზოგადად მიმოიხილავს.
 • მასალა უნდა ითვალისწინებდეს კლასში წარმოდგენილ მრავაფეროვნებას.
 • ისარგებლეთ ალბერტას (კანადა) პროგრამით სკოლებში განათლების შესახებ.
 • გამოიყენეთ ინტერაქტიული აქტივობები, როგორიცაა ბრეინსტორმინგი და საკლასო განხილვები.

პარტნიორობა და მომსახურება

 • მოსწავლეებთან განიხილეთ მრავალფეროვნებასთან დაკავშირებული საკითხები და, საჭიროების შემთხვევაში, მოსწავლეებს მიეცით მითითება, თუ ვის ან რომელ ინსტიტუტს უნდა მიმართონ დახმარებისა და მხარდაჭერის მისაღებად.
 • მოიწვიეთ სტუმრები, მაგალითად, სკოლის ფსიქოლოგი ან სქესობრივ ჯანმრთელობაზე პასუხისმგებელი სამედიცინო პერსონალი, რომლებიც მოსწავლეებთან ისაუბრებენ ანატომიასა და ფიზიოლოგიასთან  დაკავშირებულ საკითხებზე.