მეოთხე კლასის საგაკვეთილო გეგმები და პროგრამა

სქესობრივი ჯანმრთელობის შესახებ განათლების ხელშეწყობის მიზნით, რეკომენდებულია,   მე-4 კლასში, სქესობრივი მომწიფების საკითხების ჩართვა სხვა სასწავლო საგნების ფორმატში.

მაგალითები მოიცავს:

 • ლიტერატურის გაკვეთილებზე მოზარდების პრობლემებთან დაკავშირებული ისტორიებისა და ნაწარმოებების განხილვა.
 • ჰიგიენის საკითხების შესწავლა, საბუნებისმეტყველო საგნების ფორმატში.
 • სოციოლოგიის გაკვეთილზე, სხვადასხვა კულტურასა და რელიგიაში სქესობრივ მომწიფებასთან დაკავშირებული ტრადიციების განხილვა.
 • ეწვიეთ მასწავლებლებისათვის განკუთვნილ ვებ-გვერდს „სწავლების ინსტრუმენტები“ და გაეცანით სქესობრივი ჯანმრთელობის შესახებ სწავლების საუკეთესო პრაქტიკას.

ჯანსაღი სკოლის პოლიტიკა

 • შეიქმნას სკოლის პოლიტიკა, რომელიც უზრუნველყოფს მრავალფეროვნებისადმი პატივისცემის დამკვიდრებას მოსწავლეებს შორის და რომელიც სკოლებში ჰიგიენის ნორმების დამკვიდრებას უზრუნველყოფს.
 • გათვალისწინებული იქნას ალბერტას  (კანადა)  აქტი ადამიანის უფებების შესახებ, რომლის ერთ-ერთი დებულებაც მოითხოვს  მშობლების თანხმობას.

სოციალური და ფიზიკური გარემო

 • აქტივობები: “ჰკითხეთ უფროსი ასაკის პირს”, “სქესობრივ მომწიფებასთან დაკავშირებული ცვლილებები” და “რჩევების კუთხე” საჭიროებს მშობლების დახმარებას.
 • მოსწავლეები განსაზღვრავენ, თუ ვის უნდა მიმართონ, სქესობრივ მომწიფებასთან დაკავშირებულ საკითხებზე რჩევებისათვის.
 • “როგორი ვიქნები მე” კოლაჟი შესაძლებელია გამოიფინოს საკლასო ოთახში.
 • მოიწვიეთ მშობლები და საზოგადოების წევრები, რათა დაესწრონ საინფორმაციო სხდომას სქესობრივი ჯანმრთელობის შესახებ, სქესობრივი ჯანმრთელობის შესახებ სწავლების დაწყებამდე. იხილეთ: “როგორ უნდა მოვამზადოთ მშობლები და საზოგადოება”.
 • შესთავაზეთ მოსწავლეებს მათი ასაკის შესაბამისი ბროშურები, რომლებიც სქესობრივ მომწიფებასთან დაკავშირებულ ცვლილებებს ეხება.
 • სკოლაში განათავსეთ პოსტერები, რომლებშიც სქესობრივ მომწიფებასთან დაკავშირებული დადებითი ასპექტები იქნება წარმოჩენილი.

სწავლება და სწავლა

 • მასალა უნდა ითვალისწინებდეს კლასში წარმოდგენილ მრავაფეროვნებას.
 • ისარგებლეთ ალბერტას (კანადა) პროგრამით სკოლებში განათლების შესახებ.
 • გამოიყენეთ ინტერაქტიული აქტივობები, როგორიცაა სცენარის გათამაშება, ბრეინსტორმინგი, საკლასო განხილვები და მედია.

პარტნიორობა და მომსახურება

 • აქტივობა „ძვირფასო კრის“ საშუალებას აძლევს მოსწავლეებს განსაზღვრონ ის პირები თუ ინსტიტუტები, რომლებსაც მათ შეუძლით მიმართონ დახმარებისა და მხარდაჭერისათვის.
 • აქტივობა „ადრე, ახლა და შემდეგ“ საშუალებას აძლევს მოსწავლეებს შეიტყონ თუ როგორ უნდა ჩაერთონ სკოლასა და საზოგადოებაში მიმდინარე პროცესებში.
 • მოსწავლეებთან განიხილეთ მრავალფეროვნებასთან დაკავშირებული საკითხები და, საჭიროების შემთხვევაში, მოსწავლეებს მიეცით მითითება, თუ ვის ან რომელ ინსტიტუტს უნდა მიმართონ დახმარებისა და მხარდაჭერის მისაღებად.
 • მოიწვიეთ სტუმრები, მაგალითად, სკოლის ფსიქოლოგი ან სქესობრივ ჯანმრთელობაზე პასუხისმგებელი სამედიცინო პერსონალი, რომლებიც მოსწავლეებთან ისაუბრებენ სხვადასხვა კულტურასა და რელიგიაში სქესობრივ მომწიფებასთან დაკავშირებული ტრადიციების  შესახებ.