მეხუთე კლასის საგაკვეთილო გეგმები და პროგრამა

სქესობრივი ჯანმრთელობის შესახებ განათლების ხელშეწყობის მიზნით, რეკომენდებულია,   მე-5 კლასში, სქესობრივი მომწიფების საკითხების ჩართვა სხვა სასწავლო საგნების ფორმატში.

მაგალითები მოიცავს:

  • ლიტერატურის გაკვეთილებზე მოზარდების პრობლემებთან დაკავშირებული ისტორიებისა და ნაწარმოებების განხილვა.
  • ჰიგიენის საკითხების შესწავლა, საბუნებისმეტყველო საგნების ფორმატში.
  • სოციოლოგიის გაკვეთილზე, სხვადასხვა კულტურასა და რელიგიაში სქესობრივ მომწიფებასთან დაკავშირებული ტრადიციების განხილვა.
  • ეწვიეთ მასწავლებლებისათვის განკუთვნილ ვებ-გვერდს „სწავლების ინსტრუმენტები“ და გაეცანით სქესობრივი ჯანმრთელობის შესახებ სწავლების საუკეთესო პრაქტიკას.

ჯანსაღი სკოლის პოლიტიკა

  • შეიქმნას სკოლის პოლიტიკა, რომელიც უზრუნველყოფს მრავალფეროვნებისადმი პატივისცემის დამკვიდრებას მოსწავლეებს შორის და რომელიც სკოლებში ჰიგიენის ნორმების დამკვიდრებას უზრუნველყოფს.
  • გათვალისწინებული იქნას ალბერტას  (კანადა)  აქტი ადამიანის უფებების შესახებ, რომლის ერთ-ერთი დებულებაც მოითხოვს  მშობლების თანხმობას.

 

 

ჯანსაღი სკოლის პოლიტიკა

  • შეიქმნას სკოლის პოლიტიკა, რომელიც უზრუნველყოფს მრავალფეროვნებისადმი პატივისცემის დამკვიდრებას მოსწავლეებს შორის.
  • გათვალისწინებული იქნას ალბერტას (კანადა)  აქტი ადამიანის უფებების შესახებ, რომლის ერთ-ერთი დებულებაც მოითხოვს  მშობლების თანხმობას.

სოციალური და ფიზიკური გარემო

  • ანატომიისა და ფიზიოლოგიის ტერმინებთან დაკავშირებული კროსვორდი საჭიროებს მშობლების დახმარებას.
  • მოსწავლეები განსაზღვრავენ, თუ ვის უნდა მიმართონ, სქესობრივ მომწიფებასთან დაკავშირებულ საკითხებზე რჩევებისათვის.
  • მოიწვიეთ მშობლები და საზოგადოების წევრები, რათა დაესწრონ საინფორმაციო სხდომას სქესობრივი ჯანმრთელობის შესახებ, სქესობრივი ჯანმრთელობის შესახებ სწავლების დაწყებამდე. იხილეთ: „როგორ უნდა მოვამზადოთ მშობლები და საზოგადოება“.
  • სკოლაში უფროსი ასაკის მოსწავლეებისათვის ცალკე სივრცე გამოყავით.
  • ურჩიეთ მოსწავლეებს ფიზიკური კულტურის გაკვეთილებზე სპეციალური სპორტული ტანისამოსი ატარონ.
  • შესთავაზეთ მოსწავლეებს მათი ასაკის შესაბამისი ბროშურები, რომლებიც ანატომიისა და ფიზიოლოგიის საკითხებს ეხება.

სწავლება და სწავლა

  • ისარგებლეთ მასალით, რომელიც სქესობრივ მომწიფებასთან დაკავშირებულ და ასევე ანატომიისა და ფიზიოლოგიის საკითხებს ზოგადად მიმოიხილავს.
  • მასალა უნდა ითვალისწინებდეს კლასში წარმოდგენილ მრავაფეროვნებას.
  • ისარგებლეთ ალბერტას (კანადა) პროგრამით სკოლებში განათლების შესახებ.
  • გამოიყენეთ ინტერაქტიული აქტივობები, როგორიცაა ბრეინსტორმინგი და საკლასო განხილვები.

პარტნიორობა და მომსახურება

  • მოსწავლეებთან განიხილეთ მრავალფეროვნებასთან დაკავშირებული საკითხები და, საჭიროების შემთხვევაში, მოსწავლეებს მიეცით მითითება, თუ ვის ან რომელ ინსტიტუტს უნდა მიმართონ დახმარებისა და მხარდაჭერის მისაღებად.
  • მოიწვიეთ სტუმრები, მაგალითად, სკოლის ფსიქოლოგი ან სქესობრივ ჯანმრთელობაზე პასუხისმგებელი სამედიცინო პერსონალი, რომლებიც მოსწავლეებთან ისაუბრებენ ანატომიასა და ფიზიოლოგიასთან  დაკავშირებულ საკითხებზე.